Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com

Vyhláška ó schvalování technické zpusobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.

/

Vyhláška ó schvalování technické zpusobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.