Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Cesko Blanca3

Zákony a vyhlášky

/

S cílem poskytovat více informací, Vám nabízíme možnost stahování legislativy upravující technické způsobilosti vozidel, stejně jako všechny ostatní dokumenty, které mohou být užitečné pro provádění této kontroly.

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb.

Saber mas

Vyhláška o registraci vozidel č. 243/2001 Sb.

Saber mas

Vyhláška o technických podmínkách a merení emisí vozidel č. 302/2001 Sb

Saber mas

Vyhláška ó schvalování technické zpusobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.

Saber mas

Metodický pokyn k dovozu vozidel 1/2006

Saber mas

Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky

Saber mas