Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Cesko Blanca3

Typy vozidel

/

Vlastníme oprávnění k výkonu technických prohlídek silničních vozidel kategorií.

TYPY VOZIDEL TYPY VOZIDEL
L motocykly
M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg
M3 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg
N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
N2 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg
N3 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000kg
O1 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg
O3 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 10 000 kg
O4 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000kg
T traktory zemědělské nebo lesnické
OT1 přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg
OT2 přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg
OT3 přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 6 000 kg
OT4 přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 6 000 kg