Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Cesko Blanca3

Pravidelnost

/

Lhůty přistavení vozidla k provedení pravidelné technické prohlídky a pravidelné měření emisí dle zákona číslo 56 / 2001 sb., § 40 a § 41.

§ 40
Pravidelné technické prohlídky

MOTOCYKLY MOTOCYKLY
Do objemu motoru 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km. h-1 Do objemu motoru 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km. h-1
6 let Starší než 6 let
po zaregistrování Každé 4 roky

MOTOCYKL MOTOCYKL
Ostatní Ostatní
4 roky Starší než 4 roky
po zaregistrování Každé 2 roky

OSOBONÍ AUTOMOBIL M1 OSOBONÍ AUTOMOBIL M1
4 roky Starší než 4 roky
po zaregistrování Každé 2 roky

AUTOBUSY M2 a M3
v jednoročních lhůtách

PŘIVĚS 01 bržděný PŘIVĚS 01 bržděný
4 roky Starší než 4 roky
po zaregistrování Každé 2 roky

PŘIVĚS 01 nebržděný PŘIVĚS 01 nebržděný
6 let Starší než 6 let
po zaregistrování Každé 4 roky

PŘIVĚS, NAVĚS 02 PŘIVĚS, NAVĚS 02
4 roky Starší než 4 roky
po zaregistrování Každé 2 roky

PŘIVĚS, NAVĚS 03, 04
v jednoročních lhůtách

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL N1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL N1
4 roky Starší než 4 roky
po zaregistrování Každé 2 roky

SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL, NÁKLADNÍ AUTOMOBIL N2 A N3
v jednoročních lhůtách

TRAKTOR, TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TRAKTOR, TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS
6 let Starší než 6 let
po zaregistrování Každé 4 roky

VOZIDLA PŮJČOVEN, VOZIDLA AUTOŠKOLY
kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
v jednoročních lhůtách

VOZIDLA S PRÁVEM PŘEDNOSTI V JÍZDĚ
v jednoročních lhůtách

Pamatujte, že při provozování vozidla na pozemních komunikacích bez platné technické prohlídky a platného osvědčení o měření emisí, můžete být pokutováni ze strany oprávněných úřadů.

Platnost technické prohlídky vozidla je vyznačena v technickém průkaze vozidla.

§ 41
Pravidelné měření emisí

Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví toto silniční vozidlo k pravidelnému měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.

§42

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.