Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Ivesur

Společnost

/Kdo jsme?

Oblasti bezpečnosti silniční dopravy, IVESUR Česká republika, a.s., poskytuje vozidlům technické služby o vysoké kvalitě, zaměřené na minimalizaci rizika nehod zapříčiněných mechanickými závadami. V oblasti životního prostředí IVESUR Česká republika, a.s. je zaměřená prostřednictvím měření emisí na progresivní redukci škodlivých plynů, které produkují vozidla, a dosahují tím současně snížení spotřeby pohonných hmot a odpovědnější využívání limitovaných energetických zdrojů planety.

IVESUR Česká republika, a.s., je dceřinou firmou nadnárodní španělské společnosti IVESUR S.A., s více než jedním milionem třista tisíc kontrol ročně. Je jedním z nejdůležitějších soukromých operátorů v Evropě. Kromě stávajících stanic ve Španělsku, společnost realizuje efektivní expanzi do jiných států Ameriky, Evropy a Severní Afriky.

IVESUR a její filiálky tak mají osvědčené zkušenosti jak na poli technické kontroly vozidel, tak v oblastech jejich údržby a provádění oprav. To vše vytváří ambiciózní projekt se společným jmenovatelem závazku ve světě autodopravy a přírodního prostředí.

Jako součást skupiny PLURALSYS, tvoří IVESUR největší potencionální součást oboru autodopravy ve skupině, která zahrnuje podniky s budoucím zaměřením do oblastí jako jsou telekomunikace, informatika, životní prostředí, inženýrství, certifikace a kontrola kvality, e-learning a další.

Slider peke1
Slider peke2
Slider peke3
Slider peke4
Slider peke5